giweather joomla module

Portugalsko

Státní symboly Portugalska

Státní vlajka Portugalska

Červená část symbolizuje portugalskou revoluci z roku 1910 a zelená část naději. Bílý znak obsahuje pět malých modrých znaků s pěti bílými body. Modré znaky symbolizují prvního portugalského krále Alfonse Jindřicha I., vítěze nad Maury a božská pomoc, které se mu přitom dostalo, je představována pěti bílými body jako pěti Kristovými ranami. Seskupení znaků do kříže pak symbolizuje křesťanství. Červený okraj znaku zahrnující sedm hradů představuje rozsah portugalského území včetně provincie Algarve. Za znakem je navigační přístroj – armilární sféra, která je oslavou Jindřicha Mořeplavce, který inicioval zámořské plavby, které z Portugalska učinily kdysi koloniální impérium.

Číst dál...

Historie

MEGALITICKÁ KULTURA A PŘÍCHOD KELTŮ
Nejstaršími známými obyvateli Portugalska byli lovci a sběrači ve starší době kamenné, kteří po sobě zanechali zvířecí rytiny. V neolitu (mladší době kamenné) začaly vznikat první kamenné stavby, kterými byly megalitické památky jako menhiry, dolmeny („antas“) a kamenné kruhy (kromlechy). Megalitické stavby mohly mít náboženský nebo časoměrný význam nebo sloužily jako pohřebiště. Jejich přesný úcel se asi nikdy nepodaří s jistotou stanovit. Přesto je můžeme obdivovat, v Portugalsku zejména v kraji Alentejo.

Číst dál...

Geografie

Portugalsko je rozlohou 92 391 km2 srovnatelná s Českou republikou. Rozkládá se v západní části Pyrenejského poloostrova a jedinou zemí, se kterou sousedí svou vnitrozemskou východní částí je Španelsko. Západní a jižní pobřeží je omýváno Atlantským oceánem. Mimo kontinentálního území Portugalska náleží k této zemi rovněž Madeira složená ze dvou ostrovů (Madeira a Porto Santo) a devítičlenné souostroví Azory. Severní část Portugalska je hornatá, na jihu naopak převládají nížiny a níže položené náhorní plošiny. Nejvyšší horou je Monte Pico (2 351 m.m.m.) na Azorských ostrovech, v kontinentálním Portugalsku potom Mondego (1991 m.n.m.). Střední část země je typická horskými masívy, kde se v zimním období dá dokonce i lyžovat (pohoří Serra da Estrela). Madeira i Azorské ostrovy jsou sopečného původu, na Azorech se nachází jedna aktivní sopka. Mezi nejvýznamnější řeky patří Tejo, Guardiana, Douro. Na těchto řekách je vybudováno mnoho kaskádových přehrad.

Číst dál...

Turismus

Portugalsko je jihoevropská země, která svým návštěvníkům nabízí bohatou škálu nádherných měst, monumentálních historických památek, slunečných pláží a jedinečných přírodních krás. Kromě třinácti míst zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO (viz seznam) zde najdeme nesčetné množství národních kulturních památek, přírodních parků a rezervací a národní park Peneda - Gerês.

Díky své unikátní poloze se podnebí Portugalska od severu na jih postupně mění a zásadně ovlivňuje charakter krajiny. Zatímco sever a západ země má podnebí mírné oceánské, na jihu je subtropické středomořské, což se projevuje nejen v portugalské flóře, ale také v portugalské kuchyni a životním stylu Portugalců.

Číst dál...