giweather joomla module

Konzulární úkony

» Ověření podpisu na listině

Potřebné dokumenty:
* Platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz)
* Originál dokumentu

» Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou

Potřebné dokumenty:
* Originál dokumentu
* Fotokopie, opis listiny

 


V případě dalších konzulárních úkonů, nechť se žadatelé obrátí na honorární konzulát.