giweather joomla module

Konzulární poplatky

» Ověření podpisu na listině * 250 CZK

» Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou * 300 CZK

 

* Konzulární poplatky jsou vybírány v eurech dle aktuálního měsíčního konzulárního kurzu.