giweather joomla module

Občané Slovenské republiky mohou využít některých služeb Honorárního konzulátu České republiky ve Faru

Dne 4. listopadu 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při poskytování konzulárních služeb a při mimořádných událostech v třetích zemích.

 

Konzulární ochrana občanů ve smyslu této Dohody zahrnuje následující konzulární funkce, které mohou na honorárním konzulátě ve Faru využít také občané Slovenské republiky;
- pomoc v případech úmrtí,
- pomoc v případech vážné nehody, onemocnění a zranění,
- pomoc v nouzi a repatriace,
- pomoc v případech zatčení nebo zadržení,
- pomoc obětem násilných trestných činů,
- vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie