giweather joomla module

Bilaterální vztahy

Bilaterální vztahy

Úroveň česko-portugalských vztahů v rámci politickém, ekonomickém a kulturním se neustále zvyšuje a odpovídá politickým zájmům zahraniční politiky obou zemí. Česká republika se zajímá o rozvoj bilaterální i multilaterální spolupráce se všemi členskými státy Evropské unie a NATO, a touto formou také s Portugalskem, které je již zkušeným členem těchto dvou organizací. Obě dvě země, geograficky umístěné na opačných koncích rozšířené Evropské unie, mají kromě své téměř identické rozlohy a počtu obyvatel mnoho společného. Oboustranně se rozvíjející vztahy spojuje dlouhá řada vzájemných politických, ekonomických a konzulárních dohod.

 

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka (v mil. EUR)

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
vývoz 125,6 157,9 234,0 287,5 322,9 329,2 290,2 379,0
dovoz 113,7 131,4 136,2 180,2 238,8 231,0 228,0 302,5
obrat 239,3 289,3 374,4 467,7 561,7 560,9 477,9 681,5
bilance 12,0 26,5 93,7 107,3 84,0 100,5 70,3 76,5

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ

Vývoj zahraničního obchodu mezi ČR a Portugalskem zůstává charakteristický převahou hodnoty našeho exportu.


Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Perspektivní obory, na které se zaměřuje současná portugalská vláda (od r. 2009):
* stavebnictví
* potravinářství
* bankovnictví
* telekomunikace
* doprava zboží po silnici
* automobilový průmysl
* turistika

 

Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu ČR do Portugalska v roce 2010
* motorová vozidla (34,7%);
* části a součásti motorových vozidel (12,8%);
* telekomunikační zařízení (10,6%);
* automatická zařízení na zpracování údajů  (9,6%);
* monitory, projektory a televizní přijímače (6,2%);
* běžné kovy (4,7%);
* pryžové duše a pneumatiky (4,1%);
* elektrické stroje a zařízení (3,1%);
* katody, diody a integrované obvody (3,1%).

Hlavní položky vývozu Portugalska do ČR v roce 2010
* speciální příze a tkaniny (14,5%);
* nezpracovaný tabák (14,3%);
* zařízení pro záznam zvuku a obrazu (13,9%);
* pryžové duše a pneumatiky (9,9%);
* elektrické stroje a zařízení (9,3%);
* rozhlasové přijímače (7,8%);
* části a příslušenství motorových vozidel (7,6%);
* odpad výroby papíru a celulózy (7,0%);
* léčiva, vč. veterinárních (6,7%).

 

Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb mezi ČR a Portugalskem - tabulka (v mil. CZK)
Na běžném účtu platební bilance jsou ČNB evidovány tyto údaje za rok 2010:

  Příjmy Výdaje Saldo
Služby celkem 1146,5 687,7 457,8
z toho: Doprava 530,2 405,7 124,6
- silniční 335,3 256,9 78,4
- letecká 147,4 126,0 21,5
- železniční 47,2 22,1 25,1
Cestovní ruch 512,1 152,2 359,9
Ostatní služby 104,2 130,8 -27,7

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Více na: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/portugalsko/ekonomika/obchodni_a_ekonomicka_spoluprace_s_cr.html