giweather joomla module

Kultura

Zahájení nového školního roku České školy Faro

Dne 23. září proběhlo v zahájení školního roku 2017/2018 České školy Faro. Příjemné odpolední setkání se uskutečnilo v prostorách hradeb na starém městě ve Faro, kde měly děti možnost zúčastnit se sportovních aktivit a soutěží.

Česká škola Faro funguje již od listopadu 2014 a vznikla po vzoru projektu České školy bez hranic a České školy v Lisabonu. Nabízí předškolní výchovu v češtině dětem, přičemž výuka je rozdělena do dvou věkových skupin. V pátečních dopoledních hodinách probíhá tzv. "Baby cvičení" pro menší děti a v sobotu výuka pro větší děti.

V případě zájmu můžete získat více informací o České škole prostřednictvím konzulátu.

Mikulášská besídka 2019

Dne 8. prosince 2019 proběhla již desátá mikulášská besídka organizovaná Honorárním konzulátem České republiky a Slovenské republiky. Besídka se konala v sále Ginásio Clube de Faro, za přítomnosti pana velvyslance České republiky v Portugalsku, Petra Šelepy. Program začal koncertem žáků a České školy, kteří zazpívali české vánoční koledy a jiné písně, za doprovodu kytary paní učitelky Radky Žaludové. Hosté mohli ochutnat české, slovenské a portugalské speciality, zatímco čekali na příchod Mikuláše s anděly a čertem. Česká škola také pořádala  malý vánoční trh, kde si bylo možno zakoupit vánoční dobroty a ozdoby.  Mikulášská tradice je česká tradice, která značí příchod Vánoc.

Pozvánka na Mikulášskou besídku 2019

Letos se Mikulášská besídka honorárního konzulátu České republiky ve Faru se uskuteční dne 8. prosince, v Gimnásio Clube de Faro (Rua Ivens n.º 12, 2º) od 16 hodin.